Skötsel- En investering i framtiden

Även en lättskött utemiljö behöver regelbunden omsorg för att inte förfalla.

Träd och buskar behöver beskäras, rabatter behöver rensas. Då tiden ofta är knapp blir gräsklippningen oftast det enda man hinner ta tag i. Löpande underhåll vid rätt tillfälle ger snabbt resultat. Trädgården blir vackrare, växterna blir starkare.

Enklare former av återkommande arbete t ex häck- och gräsklippning, ogräsrensning, beskärning mm är tjänster där arbetskostnaden numera är avdragsgill med 50%. Se information om RUT Skatteverket.se

 

TIPS:

  1. Låt inte trädgården stå orörd under flera år, då tar ogräs och oönskade grässorter över när buskar och träd börjar skymma solen.
  2. Låt inte jorden ligga bar. Plantera någon marktäckande växt eller täck marken med flis, gräsklipp eller annat material som du tycker ser bra ut. Dels försvårar detta för ogräset att växa, och dels förhindras också en del av vattenavdunstningen.
  3. Rensa buskar, träd och rabatter endast på våren, inte på hösten! Rensa aldrig bort fallna löv eller perenner ur rabatterna på hösten.
  4. Tillför gödsel varje år så länge du önskar tillväxt. Kogödsel är bra, då får du också lite mullämnen som är bra för jorden. Ta hand om jorden, då får du starkare, vackrare växter!
Villa Maria