Villa Helsingborg

NCC vände sig till SNITSIG med en önskan att få hjälp att designa utemiljön och projektleda anläggningen till ett nybyggt radhus. Dessutom behövde de planteringshjälp och en del trädgårdsskötsel under försäljningstiden. Syftet var att visa hur fin trädgården kan bli med en relativt liten insats, samt att underlätta försäljningen av radhusen i området. Det blev till stor glädje och inspiration under hela visningstiden och långt in på hösten tills alla husen blev sålda. Extra nöjda blev de kunder som fick köpa visningshuset!

Detta är vyn som mötte SNITSIGs trädgårdsdesigner vid rådgivningsmötet inför planeringen av trädgården. Ett modernt och fint radhus inuti och med mörk hållbar fasad, planerad av skickliga husarkitekter. Utomhus blev det en kontrast och en lite sorglig syn med packningspåverkad mark och ett minimum av odlingsbar jord. Det är inte helt enkelt för den vanlige husköparen att göra något utav detta utgångsläge och helt ärligt är ju småanläggningar dyra att genomföra. Anledningen är att det är många olika moment på små ytor där maskiner har svårt att komma till.

Grunden till välmående växter är ju jordens tillstånd. Ett grundligt anläggningsjobb gör att det kan blomma såhär fint några veckor efter det anlades. Här fanns ingen tid för tillväxt, det skulle ju visas och vara en prydnad direkt så planteringen byggde på att skapa ett tätt markskikt med hjälp av fina perenner av god kvalitet, samt några snygga lignoser som gav höjd direkt och lite insyn från vägen intill.

Uteplats i betongsten gör sitt jobb och håller nere priset något på kort sikt. Krutet fick läggas på fina växter och bra jord. Och som det blommade!

 

En upphöjd växtbädd ger lite mer insynsskydd mot vägen och då prydnadsgräsen blir äldre blir ju ruggarna tätare. 

Låga marktäckande perenner närmast stepstone är båda vackert och funktionellt i konkurrensen mot ogräset som annars gärna tar plats.

 

Biväxter drar också trevligt liv till platsen, och det är fint om alla som kan hjälper till med den biologiska mångfalden.

Nu har det gått ett par månader efter planteringen och andra växter har utvecklats och tar vid. Som man ser börjar det växa ogräs hos grannarna istället…

 

Man brukar säga att det finns en Geranium för varje plats.