Formgivning

Arbetet med en Formgivning inleds alltid med ett Hembesök/Rådgivning där framför allt rådgivning kring önskemål och förutsättningar kring en ny grön design diskuteras på plats.

Syftet med hembesöket/rådgivningen är då mer att hitta rätt stilmässigt och att reda ut vilka funktioner du vill ha med i trädgårdsdesignen – för just dig.

Formgivningen är en enkel ritning i tusch där former och funktioner ritas ut men utan detaljerade växtförslag eller materialval. Målsättningen är att ge dig en känsla för hur din nya trädgård kan utformas i stora drag. Formgivningsskissen presenteras som en skalenlig ritning, ofta i skala 1: 100 eller 1:200 som sedan är praktiskt att anlägga utifrån.

Om du sedan upptäcker att du behöver mer hjälp kan du alltid gå vidare med en Detaljerad plan.