Detaljerad plan

Arbetet med en Detaljerad plan, inleds alltid med ett Hembesök/Rådgivning där framför allt rådgivning kring önskemål och förutsättningar diskuteras på plats. Den detaljerade planen omfattar även Formgivningen.

En Detaljerad plan är en genomarbetad illustrationsplan i detalj med de olika funktionerna (utifrån era önskemål) inritade. Här tar vi ett professionellt helhetsgrepp på er gröna miljö, som är så väsentligt för att lyckas i slutänden. Framtida skötselnivå bestäms till stor del av materialval och formgivning, vilket vi givetvis tar stor hänsyn till.

Den Detaljerade planen presenteras som en skalenlig planritning, ofta i skala 1:100 eller 1:200, ursprungligen målad i tusch och akvarell. Till det hör en belysningsplan, utförlig växtlista och förklarande text samt bilder på valda material, anläggnings- och skötseltips och ibland förklaringar om hur jorden fungerar i din trädgård. Respektive handlingar kan lämnas direkt till anläggaren eller plantskolan.

Du får tillgång till hela SNITSIGS kontaktnät av duktiga anläggare och hantverkare för att allt ska flyta på smidigt i nästa skede. SNITSIG finns då tillgänglig för anläggarna under anläggningsskedet för att – via telefon – svara på eventuella frågor, eller så anlitar du SNITSIG för att hålla i projektledningen som då sköter hela förloppet från att ta in offerter till att sista plantan är satt. Vill du hellre anlägga själv i din egen takt finns det inga hinder för det.

Snitsig har även möjlighet att förmedla skötseluppdrag för anlagda grönytor.

 

Tänk på att:

Kostnaden för trädgårdsarkitektens arbete normalt är mycket liten i förhållande till projektets totalkostnad. Däremot har trädgårdsarkitektens lösning ofta en mycket stor inverkan på utformning, upplevelsen av hela slutresultatet inklusive framtida skötselnivå, samt projektets totalekonomi. Välj därför din trädgårdsarkitekt med omsorg, och försök bedöma förmågan att utarbeta ”rätt lösning” för just dig och din trädgård – utan att fokusera för mycket på priset för trädgårdsarkitektens arbete.
Villa Maria
Villa Viken