Villa Tågaborg

Uppe på landborgen i Helsingborg ligger denna ståtliga villa. När SNITSIG blev kontaktad var en tillbyggnad gjord och entrén uppriven för förändring. Ett representativt intryck som var lättskött var önskemålet. En fin detalj var att yrkesskickliga anläggare bågsatte stor gatsten till infarten vid P-plats och garage.

Såhär såg det ut vid rådgivningsbesöket på plats inför trädgårdsplaneringen för entrésida och uppfarter. Den vackra grå öländska kalkstenen gillade de inte eftersom det var så ojämn att gå på, utan ägarna ville ha lite slätare naturstensyta istället med helt andra former och växter. Roligt tänkte Snitsig

Proffsigt anlagd begagnad smågatsten inspänd på korrekt sätt med storgatstenskanter blir en mycket hållbar lösning här. En del plantor behöll vi, men de mesta är nya i olika blekgula, vita och gröna toner passande till husets färg. Pergolabågarna är gjutna på plats, men överliggarna inte ännu ditsatta vid fototillfället.

För att bevisa för oss andra om att man visst kunde bågsätta även storgatsten fick stensättarna göra det på garageinfarten. Det blev ju väldigt fint, men kräver såklart stor yrkesskicklighet.