Anläggning via vårt nätverk

Du får tillgång till hela SNITSIG:s kontaktnät av duktiga anläggare och hantverkare för att allt ska flyta på smidigt i nästa skede. SNITSIG finns då tillgänglig för anläggarna under anläggningsskedet för att – via telefon- svara på eventuella frågor, eller så anlitar du SNITSIG för att hålla i projektledningen som då sköter hela förloppet från att ta in offerter till att sista plantan är satt. Vill du hellre anlägga själv i din egen takt finns det inga hinder för det.

Snitsig har även möjlighet att förmedla skötseluppdrag för anlagda grönytor.

Så här får du ut mest av hembesöket

Fundera ut vilka frågeställningar som är viktigast.

En skalenlig tomtritning med huset inritat, gärna i skala 1:100 eller 1:200, bör finnas tillhands. Här kan du också rita in stora träd och annat viktigt som finns på tomten. Tomtritning kan du beställa från ditt kommunkontor. Gör det i god tid.

Det är bra om du kan visa några bilder på vad du tycker om. Öronmärk fina bilder i böcker och tidningar!